DemocraCity

ESG | 25.02.2020

Zesummen mam Zentrum fir politesch Bildung huet 4GCM1 um Simulatiounsspill DemocraCity deelgeholl. Ziel ass et dat Schüler den demokrateschen Fonctionnement an eiser Gesellschaft besser novollzéien kennen. Zesummen sollen se diskutéieren an entscheeden wei hir eegen Staat soll ausgesinn. Merci un den ZpB vir deen gelongenen Moien an deen gudden Encadrement vun den Schüler.
» photos