Théâtre

Salle de théâtreÊtre sur scène, accepter un défi, rencontrer de nouvelles personnes, jouer un autre rôle: voilà l’option théâtre. En outre, les élèves apprendront des techniques vocales et respiratoires et dépasseront leur peur de parler en public. Derrière le rideau, il y a aussi du travail dans le domaine technique, de maquillage et de décor. C’est l’opportunité d’apprendre à connaître l’école d’un autre point de vue. En collaboration avec la chorale, nous essayons tous les ans de trouver une pièce intéressante et de la mettre en scène.
« Le soir où l’on est sur scène, quand les gens regardent, applaudissent et rient sur les blagues, on est fier de soi-même. » Citation d’un élève

Op enger Bühn ze stoen, eng Erausfuerderung unhuelen, nei Leit kenneléieren, an eng aner Roll schlüpfen: Dat ass d’Optioun Theater. Doriwwer eraus léieren d’Schüler Otem- a Stëmmtechniken an iwwerwannen hir Angscht viru Leit ze schwätzen. Och hannert der Bühn ass Aarbecht am Beräich Technik, Maquillage oder Dekoren. Dëst ass eng Geleeënheet d’Schoul vun enger anerer Säit ze erliewen. Zesumme mat der Chorale probéiere mir all Joer e flott Stéck ze fannen an et op d’Bühn ze bréngen.
„Wann een dann Owes op der Bühn steet, Leit kucken engem no, applaudéieren a laachen iwwert d‘Witzer, dann ass ee stolz op sech selwer.“ (Zitat Schüler)

2019: Theaterowend am ECG: Macdéngens

13.03.2019

Eisen Theaterowend war erëm e riesen Erfolleg! En grousse Merci un Schüler, déi hir Rolle perfekt gespillt hunn, an un eis Chorale, déi deen Owend musikalesch begleet huet. En riise Merci geet awer och un all déi aner engagéiert Proffen an un eise motivéierte Service technique, ouni déi deen Owend net esou perfekt ofgelaf wär!!!

Lire la suite2018: Filmrass – gefeiert gëtt gëschter

03.07.2018

D’Theatergrupp, ënnert der Leedung vun der Madame Ariane Rick an der Madame Anne-Claire Scheifer, an d’Chorale, ënnert der Leedung vun der Madame Simone Martiny an der Madame Caroline Klensch, hunn engem zefriddenen Publikum hier Talenter gewisen.

Lire la suite2017: Molière meets ECG

08.03.2017

Molière meets ECG

Lire la suite2016: De Koffer

21.04.2016

Ënner der Regie vun de Professeschen Ariane Rick, Anne-Claire Scheifer an Tessy Zoller huet den nei geformten Theatergrupp vum ECG d'Theaterstéck "De Koffer" op eng méi wéi gelongen Aart a Weis opgefouert.

Lire la suitefirst previous next last